Garantie

Garantie

Algemeen

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw product.
Alle door ons verkochte producten zijn met de grootste zorg geproduceerd en zijn van hoge kwaliteit. De kans dat uw product defect raakt bij normaal gebruik is dan ook zeer klein. Indien onverhoopt toch problemen worden ondervonden kunt u uiteraard direct contact met ons opnemen of raadpleegt u eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

Garantie

De standaard garantietermijn bedraagt 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Op de multimeters van Gossen Metrawatt en Peaktech geldt een garantieperiode van 3 jaar. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Bij aankoop van bepaalde meetinstrumenten wordt door de fabrikant echter een langere garantietermijn gesteld.
Garantiegevallen worden enkel in behandeling genomen indien een kopie van deze aankoopnota en het product compleet met alle componenten (doos, batterij, oplader, kabels etc.) worden meegezonden. Binnen de garantietermijn zullen wij bij alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos het defecte product repareren of vervangen voor hetzelfde of een minimaal gelijkwaardig product.

Hoe te handelen

Bel met onze serviceafdeling op telefoonnummer 052/399.750 of stuur een e-mail naar info@prometeq.be
Stuur het product vervolgens naar dit adres:
Prometeq NV
Galgenbergstraat, 52
B-9290 Berlare 


Na ontvangst van het instrument zullen wij en/of de fabrikant beoordelen of er op de garantieregeling aanspraak kan worden gemaakt. U ontvangt hierover binnen 14 dagen bericht.

Garantie vervalt indien

Reparatie, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zelf of door derden zijn verricht;
Het toestel naar ons oordeel is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
Typenummers en/of serienummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;
Schade is ontstaan door vallen, stoten en overige van buitenaf komende oorzaken, evenals zand- en vochtschade;
Wijzigingen in de aankoopfactuur zijn aangebracht.

Reparaties buiten garantie

Indien het toestel een defect vertoont en langer in gebruik is dan de van toepassing zijnde garantietermijn, of het toestel niet voldoet aan de garantievoorwaarden zoals hierboven vermeld belt u met de serviceafdeling op telefoonnummer 052/399.750.

DOA (Defective on Arrival)

Indien een product direct na aanschaf defect blijkt te zijn belt u met onze serviceafdeling op telefoonnummer 052/399.750 of stuurt u ons een e-mail naar info@prometeq.be. Dit dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen.

Let op!

Voor service en garantie van producten die niet bij ons of bij één van onze officiële dealers gekocht zijn worden verzend- en behandelingskosten in rekening gebracht.
De kosten van verzending en het verlies/beschadiging tijdens transport zijn voor rekening van ons mits aan de garantievoorwaarden wordt voldaan.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons op +32 52 399 750